Giới thiệu khóa học

Topic 2: Lãnh đạo vượt chuyển biến

- Tâm thức nhà lãnh đạo

- Lãnh đạo theo bối cảnh

- Lãnh đạo & dẫn dắt vượt khủng hoảng

- Q&A

►►Diễn giả Đỗ Mạnh Hà:

Ông là chuyên gia Đánh Giá và Huấn Luyện Năng Lực Lãnh Đạo (Leadership/Executive Coaching) thuộc mạng lưới Lãnh đạo thực chiến toàn cầu Crestcom Leadership, Thành viên HĐQT Crestcom Vietnam. Ông cũng là chuyên gia huấn luyện về Hệ thống Thực thi Chiến lược tại Học viện Sage Academy, chuyên gia BSC, KPI chuyên nghiệp của Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ. Ông có hơn 10 năm lãnh đạo (điều hành, tư vấn doanh nghiệp) từ các công ty như Highlands Coffee, CANIFA, Tecomen, Tasco. Ngoài ra ông cũng trực tiếp huấn luyện và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Vinhomes, Vincomerce, Vinretail, Vinpearl, FPT, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Seabank, VinEco, PVN, Tecomen, Tasco, Vicem, Giovanni group…vv...

Nội dung khóa học

Chương 1: Topic 2: Lãnh đạo vượt chuyển biến
 Bài 1 (03:01:57)

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký