Giới thiệu khóa học

►►Topic 7: Chuẩn hóa và cải tiến quy trình theo design thinking

- Design Thinking - Tư duy giải quyết vấn đề dựa trên sự Đồng cảm - Empathy, tập trung vào các nhu cầu của Khách hàng.

- Khách hàng, có thể là Khách hàng bên ngoài, hay Khách hàng nội bộ.

- Khách hàng nội bộ là mối quan hệ giữa các bộ phận phòng ban với nhau để tạo ra sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu, tạo thành một chuỗi các hoạt động.

- Hoạt động nào diễn ra đều nhằm mục đích chuyển đổi các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra, gọi tên là Process.

Process được đưa thành tiêu chuẩn hóa bao gồm: quy trình chuẩn, thao tác chuẩn, và thời gian chuẩn.

- Mọi sự, từ phức tạp đến đơn giản, chỉ như vậy.

- Mọi sự, từ sự nhu cầu của khách hàng đến các giải pháp, chỉ như vậy.

- Mọi sự, chỉ như vậy, bắt đầu bằng sự Đồng cảm - Empathy.

►► Diễn giả Nguyễn Tiến Đông là chuyên gia Đổi mới Sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất và Dịch vụ theo phương pháp Quản trị tinh gọn Lean và hệ thống chất lượng Six Sigma. Ông là nguyên Phó Viện trưởng, Giảng viên Viện Cơ khí Đại học Bách Khoa Hà Nội với hơn 15 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn giải pháp cải tiến Năng suất (Productivity) – Chất lượng (Quality) và Hoạt động hiệu quả (Operation Excellence).

Nội dung khóa học

Chương 1: Topic 7: Chuẩn hóa và cải tiến quy trình theo design thinking
 Bài 1 (02:36:49)

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký