Giới thiệu khóa học

►►Topic 5: Chuyển đổi và rà soát hệ thống quản trị nhân sự

- Những vấn đề trong quản trị nhân sự tại các Doanh nghiệp Việt

- Các cấp độ trong quản trị nhân sự

- Chuyển đổi hệ thống quản trị nhân sự hiện đại

- Vai trò của các bên CEO/Manager/HR trong việc xây dựng hệ thống QTNS

- Q&A

►►: Thời gian: 14-17:00 thứ 4 ngày 24/04

►►Diễn giả Phan Sơn:

Ông là một trong những Chuyên gia có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị và tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp. Người trực tiếp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực, hệ thống KPIs, chiến lược đào tạo và phát triển, Hoạch định và kiến tạo tổ chức học tập tại các Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam như VinGroup, Viettel, Tecomen...Hơn 17 năm trải nghiệm tư vấn và đào tạo tại hàng trăm doanh nghiệp, khởi xướng nhiều giải pháp có tính cập nhật các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông từng Nguyên là Quản lý Nhân sự tại Tập đoàn Vingroup, chuyên gia Nhân sự – Tập đoàn Viettel, Nguyên Giám đốc Nhân sự & Giám đốc quản lý hệ thống: CTCP công nghiệp Vĩnh Tường, Nguyên Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Tecomen, Nguyên Quản lý hệ thống & Quản lý đào tạo – BIVN Tập đoàn Công nghiệp Brother Nhật Bản.

Hiện ông là tư vấn trưởng Học viện HRD Academy. Giảng viên bộ môn Quản trị Nhân sự hiện đại Học viện Sage Academy.

Nội dung khóa học

Chương 1: Topic 5: Chuyển đổi và rà soát hệ thống quản trị nhân sự
 Bài 1 (02:26:41)

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký